Information vedr. aflæsning / opgørelser i forbindelse med handel af ejendomme på Lundegård Vandværks forsyningsnet:

Når handlen er afsluttet indsendes følgende til Vandværket:

Sælgers navn og ny adresse samt mailadresse

Købers navn og mailadresse

Dato for overtagelse

Aflæst målertal og målernummer

Fotodokumentation for målertal på vandmåleren.

Vi er derimod ikke interesseret i at modtage komplette skemaer/formularer udarbejdet i forbindelse med ejendomshandel (bl.a. af hensyn til GPDR).

Alle ovenstående oplysninger fremsendes på mail til
Vi sørger herefter for at få lavet en flytteopgørelse til sælger.
Evt. restancer bliver fremsendt på mail - med girokort.
Evt. tilgodehavender bliver udbetalt, når sælger har kontaktet os med oplysninger til brug for overførsel af tilgodehavende.