Nyheder

13. marts 2024 - kl. 10.40:

Vi har lige nu et brud på Egebjergvej.
Det medfører trykfald på forsyningsnettet.

Vandteknik er allerede nu i gang med at udbedre skaden, så
forsyningen genoprettes hurtigst muligt.


Vand i din målerbrønd - og frostvejr... 16-01-2024 - 11:01

Tjek din målerbrønd mht. frost.. ...
Læs mere

Opgørelser ved handel/overdragelse af ejendom 18-10-2023 - 12:00

Kig på fanebladet "Vandværket" og se her, hvad vi behøver i forbindelse med handel / overdragelse af ejendomme på LUVA forsyningsnet... ...
Læs mere

Aflæsning af vandmåler 30. september 2023 18-09-2023 - 10:30

VIGTIGT - når du skal aflæse tallet på vandmåleren ...
Læs mere

Opmåling af ledningsnet 09-06-2023 - 10:00

Værkets ledningsnet er opmålt... ...
Læs mere

Resultater fra seneste vandprøve 02-03-2023 - 09:00

Vi får løbende udtaget vandprøver for analyse af drikkevandet.   ...
Læs mere

Vand i din målerbrønd - og frostvejr

Står der vand i din målerbrønd, risikerer du at din vandmåler frostsprænger, hvis vandet når op til din måler og fryser pga. frosten.

Som grundejer er DU ansvarlig for, at der ikke sker skade på vandmåleren.
Hvis måleren frostsprænger og efterfølgende skal skiftes, så er det dig som grundejer, der kommer til at betale for udskiftningen.

Vi opfordrer derfor alle vore kunder, hvis vandmåler er placeret i en målerbrønd, til at kontrollere hvor højt grundvandet står i brønden. Sørg for, inden frosten går i jorden, at tømme brønden ned (hvis det er muligt) sådan at vandet ikke når vandmåleren.
Det skal sikkert gøres flere gange i perioder, hvor der er meget vand i jorden.

Se også efter at dækslet på brønden ikke er skubbet op. Det isolerer bedst, når det slutter tæt.