< tilbage 16-01-2024 - 11:01

Vand i din målerbrønd - og frostvejr...

Tjek din målerbrønd mht. frost..

Står der vand i din målerbrønd, risikerer du at din vandmåler frostsprænger, hvis vandet når op til din måler og fryser pga. frosten.

Som grundejer er DU ansvarlig for, at der ikke sker skade på vandmåleren.
Hvis måleren frostsprænger og efterfølgende skal skiftes, så er det dig som grundejer, der kommer til at betale for udskiftningen.

Vi opfordrer derfor alle vore kunder, hvis vandmåler er placeret i en målerbrønd, til at kontrollere hvor højt grundvandet står i brønden. Sørg for, inden frosten går i jorden, at tømme brønden ned (hvis det er muligt) sådan at vandet ikke når vandmåleren.
Det skal sikkert gøres flere gange i perioder, hvor der er meget vand i jorden.

Se også efter at dækslet på brønden ikke er skubbet op. Det isolerer bedst, når det slutter tæt.

<