< tilbage 18-10-2023 - 12:00

Opgørelser ved handel/overdragelse af ejendom

Kig på fanebladet "Vandværket" og se her, hvad vi behøver i forbindelse med handel / overdragelse af ejendomme på LUVA forsyningsnet...

På fanebladet "Vandværket" findes nu et punkt "Handel med ejendomme...."

 

Her finder du hvad vi har brug for af oplysninger / dokumentation for at vi kan:
 

Opdatere vores register over forbrugere på LUVA forsyningsnet

Udarbejde flytteopgørelse til sælger i forbindelse med salg/overdragelse af ejendomme under LUVA.

<