< tilbage 18-09-2023 - 10:30

Aflæsning af vandmåler 30. september 2023

VIGTIGT - når du skal aflæse tallet på vandmåleren

De nye vandmålere på vores ledningsnet viser tal med 1 decimal.
Dvs. at 875 er 87,5 og så skal du indberette 87 m3

 

Hvis du allerede har aflæst og indberettet og kan se at det er et forkert tal:

Skriv os en mail på info@luva.dk med det rigtige tal. Så sørgervi for at det bliver rettet, så I får en korrekt årsopgørelse.

<