< tilbage 02-03-2023 - 09:00

Resultater fra seneste vandprøve

Vi får løbende udtaget vandprøver for analyse af drikkevandet.

 

Linket til GEUS findes på fanebladet "Vandværket" - herunder menupunktet "Analyserapporter".

 

<